Toimialakohtaisia ohjeita

Energia

Energiahankinnoissa haasteina ovat mm. hinnoitteluperusteiden ja hintamuutosperusteiden määrittely. 

Alla olevien ohjeiden ja mallien soveltamisessa tulee huomioida voimassa olevan hankintalain mukaiset vaatimukset!

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa (pdf)
Työ- ja elinkeinoministeriö, 2016

Ohjeita sähkön oston kilpailuttamiseen
Kuntaliitto, yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Ohjeita öljyn oston kilpailuttamiseen
Kuntaliitto, yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat ( GPP) Training Toolkit – Sähkö (pdf)
Euroopan komissio, 2009

Muita verkkopalveluita

EU:n vihreän sähkön hankintaohje

Biopolttoaineiden hankintaopas: Guide to sustainable biofuels procurement for transport

Energianhankinta
Motiva

Sähkö
Motiva

Suomen sähkönhankinnan päästöt elinkaarilaskelmissa
Ympäristö.fi

Kuinka ostaa lämpöyrittäjäpalveluita (pdf)
Motiva

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto – Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat, tuotekohtaiset ohjeet - GPP (pdf)

Julkisten hankintojen vaikutus energiankulutukseen ja kasvihuonepäästöihin (pdf)
Seppo Silvonen, Päivi Laitila (Motiva); Henna Knuutila (FCG Efeco Oy), julk. Motiva, 2007

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset (pdf)
Juhani Heljo, Eero Nippala. Tampereen teknillinen yliopisto, 2007

 

Palvelusähköposti
hankintaneuvonta

Julkisten hankintojen menettely- ja hankintalain soveltamiskysymykset

Palvelemme hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

hankinnat@kuntaliitto.fi

hankinnat