Sisällön määrittely

Kokonaisuuden alle on koottu erilaisia hankinnan sisällön määrittelyä koskevia malleja, ohjeita ja oppaita.

Toimialakohaiset mallit ovat lähinnä muiden organisaatioiden tekemiä. Kokonaisuudessa on jatkossa myös materiaalia mm. innovaatioiden sekä sosiaalisten ja ympäristönäkökohtien huomioimisesta julkisissa hankinnoissa. Kokonaisuutta päivitetään kattavammaksi alkuvuoden aikana.

Mikäli tiedät hyvän ohjeen tai mallin, joka sivustolta puuttuu, voit ilmoittaa siitä Julkisten hankintojen neuvontayksikön palveluosoitteeseen.


Kartellien torjunta

Tarjouskartellilla tarkoitetaan tilannetta, jossa yritykset, jotka normaaleissa oloissa kilpailisivat keskenään, sopivat tarjouskilpailun yhteydessä menettelytavoistaan tai yhdenmukaistavat niitä…

Toimialakohtaisia ohjeita

Toimialakohtaisiin ohjeisiin on koottu hankinnan sisällön määrittelyn avuksi ohjeita, malleja ja selvityksiä. Toimialakohtaiset mallit ovat lähinnä muiden organisaatioiden tekemiä. Mikäli tiedät…
Palvelusähköposti
hankintaneuvonta

Julkisten hankintojen menettely- ja hankintalain soveltamiskysymykset

Palvelemme hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

hankinnat@kuntaliitto.fi

hankinnat