Mikä on julkinen hankinta?

Kynnysarvot

Hankintalakia sovelletaan vain EU-kynnysarvot ja kansalliset kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Kynnysarvojen alle jääviin niin sanottuihin pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia.

Lainsäädännöllisesti EU-kynnysarvot ja kansalliset kynnysarvot eroavat siten, että kansalliset kynnysarvot perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön, kun taas EU-kynnysarvot perustuvat GPA -sopimukseen sekä komission antamaan asetukseen. EU-kynnysarvoja tarkistetaan kahden vuoden välein, kun taas kansallisia kynnysarvoja voidaan muuttaa ainoastaan kansallisen lainsäädännön muutoksin.

Kansalliset kynnysarvot (ilman arvonlisäveroa) 1.1.2017 alkaen

Hankintalain 25 §

Hankinnan laji

 Euroa

Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut

 60 000

Rakennusurakat

 150 000 

Sosiaali- ja terveyspalvelut (Liite E kohdat 1-4)

 400 000

Muut erityiset palvelut (Liite E kohdat 5-15)

 300 000

Käyttöoikeussopimukset

 500 000


EU-kynnysarvot (ilman arvonlisäveroa) 1.1.2018 alkaen

Valtion keskushallintoviranomaiset

Hankintalain 26 §

Hankinnan laji

Euroa

Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut

 144 000 

Rakennusurakat

 5 548 000 

 

Muut hankintayksiköt (mm. kunnat)

Hankintalain 26 §

Hankinnan laji

Euroa

Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut

 221 000 

Rakennusurakat

 5 548 000


Erityisalat

Erityisalojen hankintalain 13 §

Hankinnan laji

Euroa

Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut

 443 000 

Sosiaali- ja terveyspalvelut ja muut erityiset palvelut (Liite C)

 1 000 000 

Rakennusurakat

 5 548 000

Käyttöoikeussopimukset

 5 548 000


Ennakoidun arvon laskeminen

Hankinnan arvon laskemisella pyritään selvittämään mitkä säännöt soveltuvat tehtävään hankintaan. Hankinnan arvosta riippuu, mitkä hankintalain säännöt siihen soveltuvat vai onko kyseessä ns.…

Pilkkomiskielto

Hankintaa ei saa pilkkoa eriin tai laskea sen arvoa poikkeuksellisin menetelmin hankintalain säännösten soveltamisen välttämiseksi. Tavarahankintaa tai palveluhankintaa ei myöskään saa liittää…
Palvelusähköposti
hankintaneuvonta

Julkisten hankintojen menettely- ja hankintalain soveltamiskysymykset

Palvelemme hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

hankinnat@kuntaliitto.fi

hankinnat