Käyttöoikeussopimukset

Käyttöoikeussopimukset on kilpailutettava hankintalain (ja erityisalojen hankintalain) mukaisesti, mikäli niiden ennakoitu arvo ylittää niille hankintalaissa säädetyt kansalliset kynnysarvot. Käyttöoikeussopimuksia koskevat kilpailuttamissäännöt on sijoitettu omiin lukuihinsa edellä mainittuihin lakeihin. Käyttöoikeussopimuksen kohteina voivat olla palvelut (palveluja koskeva käyttöoikeussopimus) tai rakennusurakat (käyttöoikeusurakka); eivät kuitenkaan tavarat. Käyttöoikeussopimuksista käytetään usein myös nimitystä konsessio (eng. concession).


Mikä on käyttöoikeussopimus?

Julkiset käyttöoikeussopimukset ovat hankintasopimusten tavoin vastikkeellisia sopimuksia yhden tai useamman hankintayksikön ja yhden tai useamman toimittajan välillä. Toimittajan suoritus…
Palvelusähköposti
hankintaneuvonta

Julkisten hankintojen menettely- ja hankintalain soveltamiskysymykset

Palvelemme hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

hankinnat@kuntaliitto.fi

hankinnat