Erityisalat

Oikeussuojakeinot

Oikeussuojakeinojen ja muutoksenhaun osalta noudatetaan yleisen hankintalain vastaavia säännöksiä. Ks. kohta yhteiset säännökset.

Palvelusähköposti
hankintaneuvonta

Julkisten hankintojen menettely- ja hankintalain soveltamiskysymykset

Palvelemme hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

hankinnat@kuntaliitto.fi

hankinnat